Czy każdy błysk z fotoradaru to mandat?
Czy każdy błysk z fotoradaru to mandat?

Czy każdy błysk z fotoradaru to mandat?

Wielu kierowców na pewno spotkało się już z sytuacją, w której jadąc spokojnie po drodze nagle zostali oślepnięci przez błysk fotoradaru. Często wtedy naszym pierwszym myślom jest pytanie – czy ten błysk oznacza automatyczny mandat? Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej i dowiedzieć się jak działa system rejestrowania prędkości oraz jakie są przepisy obowiązujące w Polsce.

Jak działają fotoradary?

Fotorejestratory, popularnie zwane „fotoradarami”, są urządzeniami służącymi do pomiaru prędkości pojazdu. Ich zadaniem jest kontrola nad bezpieczną jazdą na drogach oraz eliminacja piractwa drogowego. Fakt, że widzimy błyski tych urządzeń niekoniecznie musi wiązać się ze wystawionym mandatem.

Zasada pomiarowa

Funkcjonowanie fotorejestratora opiera sié na równaniu ruchomości S = V * T (droga = predkościęt * czas). Gdy samochód znajduje się przed lub za aparatem fotograficznym i przejezdzi linię detekcyjnq wojsku zapoczqtkowany jest pomiar czasu. Po zatrzymaniu się pojazdu aparatura fotograficzna wykonuje zdjęcie i dokonuje dalszych obliczeń na podstawie wcześniejszego pomiaru prędkości.

Funkcje fotoradarów

Współczesne fotoradary mogą mieć różnorodne funkcje, a nie wszystkie z nich skutkują wystawieniem mandatu:

  • Pomiar prędkości – najpopularniejsza funkcja fotorejestratorów polegająca na rejestrowaniu przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierowców. W przypadku przekroczenia limitu zostaje wysłane powiadomienie o wykroczeniu wraz ze zdjęciem dowodu rejestracyjnego samochodu.
  • Kontrola skrętu przy czerwonym świetle – niektóre fotoradary są wyposażone w technologię rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz kontrolowania czy pojazd przejeżdża przez skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Jeśli tak jest, system automatycznie generuje mandat za złamanie przepisów drogowych.
  • Zwalnianie ruchomych kolizyjnych sytuacji (ZKRKS)– nowoczesny rodzaj urządzeń stosowanych głównie we wnękach środy jezdni.Zastosowane algorytmy umożliwiają zwalnianie ruchomych kolizyjnych sytuacji, bądź dojeżdżanie za pojazdem włączającym się na jezdnię. Często są wykorzystywane jako system zapobiegający przeciążeniu skrzyzowań i zwiększenie bezpieczeństwa.

Przepisy dotyczące fotoradarów w Polsce

Polskie prawo drogowe jasno określa warunki korzystania z fotorejestratorów oraz wysyłki mandatów:

Lokalizacja urządzenia

Fotorejestratory mogą być umieszczane tylko w miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami informacyjnymi. Oznacza to, że kierowca ma prawo dowiedzieć się o obecności takiego urządzenia przed osiągnięciem miejsca jego lokalizacji.

Czas rejestrowania prędkości

Zgodnie z polskim prawem, pomiar prędkości przez fotoradar może trwać najwyżej 24 godziny od momentu postawienia go przez służby kontrolne. Po upływie tego czasu rejestrator musi zostać zdjęty lub ponownie ustawiony pod innym adresem.

Różnice między statycznymi a mobilnymi fotoradarami?</h4?

Jedną istotną różnicą między tym dwoma typami jest możliwość zmiany miejsca instalacji. Stacjonarne fotoradary są umieszczane na stałe w konkretnym miejscu i wymagają oznakowania, natomiast mobilne mogą być przenoszone z miejsca na miejsce bez specjalnej sygnalizacji.

Czy każdy błysk to mandat?

Nie, nie każdy błysk z fotoradaru oznacza automatycznie wystawienie mandatu. Wielokrotnie dochodzi do przypadków fałszywych alarmów lub testowych wyzwań przez służby kontrolujące ruch drogowy.

Możliwe powody dla fałszywego alarmu:

  • Zdjęcie testowe – przeprowadzenie zdjęcia testowego może spowodować błyśnięcie lampy aparatu fotograficznego. Jest to rutynowa procedura sprawdzania poprawności działania urządzenia przed rozpoczęciem pomiarów prędkości.
  • Błąd systemowy – jak wiele innych technologicznych rozwiązań, również fotorejestratory czasami ulegają awariom lub generują fałszywe komunikaty. Może się tak zdarzyć np., gdy ktoś obok nas jest mierzony a my widzimy światło migającej kamery po

    Wezwanie do działania: Sprawdź informacje na stronie https://www.kobitki.pl/ w celu uzyskania dokładnej odpowiedzi na pytanie „Czy każdy błysk z fotoradaru to mandat?”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here